Workshopi “Trainer of Trainers” në kuadër të programit Sphere

Në Tiranë , gjatë workshopit “Trainer of Trainers” në kuadër të programit Sphere, mbështetur nga DPPI SEE, me pjesëmarrjen e vendeve anëtare (Shqipëri, Bosnjë – Hercegovinë, Bulgari, Kroaci, Maqedoni e Veriut, Mali i Zi, Rumani, Serbi, Slloveni, Turqi).

Lajme të tjera