Në Arlanda, Suedi u zhvillua takimi i 50 i Drejtorëve të Përgjithshëm të Mbrojtjes Civile.

Në Arlanda- Sweden 🇸🇪, u zhvillua takimi i 50të i Drejtorëve të Përgjithshëm të Mbrojtjes Civile.

Gjatë takimit u theksua rëndësia dhe puna e 🇪🇺(ERCC) Emergency Response Coordination Centre që ka mbushur sot 10 vjet, u nënvizua mirëseardhja në mekanizëm të shtetit tëv35°, Shqipëria si dhe i 36° Ukraina.

– Ndjekja e prioriteteve Europiane 🇪🇺 për “Disaster Resilience” me forcimin e një shoqërie të përgatitur dhe të qëndrueshme.

– Përgatitja dhe forcimi në fushën e aksidenteve CBRN të shteteve të Unionit.

#AKMC#mbrojtjacivile#EU#UCPM#civilprotection#EU2023SE

Lajme të tjera