AKMC

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile

Bashkëpunimi me Mekanizmin Bashkëpunimi me Mekanizmin Europian të Mbrojtjes Civile

Me mbështetjen e projekteve dhe donatorëve të ndryshëm do të vazhdoj intesivisht punën për fortësimin e kapaciteteve njerëzore dhe logjistike , të cilat do të përfshijnë ngritjen dhe modernizimin i Qendrës Kombëtare Operacionale të Emergjencave Civile me të gjitha pajisjet dhe progmamet e nevojshme për koordiminim, menaxhimin dhe përgjigjen në situata emergjente, ngritjen e Qendrës Kombëtare të Trajnimit, si një strukturw trajnimi për të gjithë aktorët e reduktimit të riskut nga fatkeqësitë si dhe rritjen e aftësisë së përgjigjes për strukturat operacionale me mjete e pajisje.

Solidar nË fatkeqËsI!

NË ndihmË tË njerËzve nË nevojË.

IBAN: AL57 2121 1009 0000 0000 0166 9668

SWIFT Code: CDISALTRXXX

TITULLARI I LLOGARISË: LLOGARIA SOLIDARITETIT
Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile

Marrëveshja me JICA.

#JICA dhe #AKMC nënshkruajnë marrëveshje për nisjen e bashkëpunimin në lidhje me ngritjen e Kapaciteteve për Sistemin Kombëtar të Informacionit të Zjarrit në Pyje dhe

Lexo më shumë »