Organika 

Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile

1- Drejtoria e Zvogëlimit të Riskut dhe Fatkeqësive dhe e Parandalimit
2- Drejtoria e Gatishmërisë dhe Koordinimit të Përgjigjes Emergjente
3- Drejtoria e Rehabilitimit, Rimëkëmbjes dhe Kompensimit nga Fatkeqësitë
4- Drejtoria e Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Projekteve
5- Drejtoria e Edukimit, Trajnimit dhe Teknologjisë së Informacionit
6- Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse
7- Sektori i Shtypit, Komunikimit dhe Marrëdhëniet me publikun
8- Sektori i Inspektimit
9- Sektori i Auditimit
10- Qendrat e Mbrojtjes Civile në qarqe:
     a. QMCQ ( Për qarqet Tiranë, Durrës dhe Dibër, me qendër në Durrës),
     b. QMCQ ( Për qarqet Shkodër, Kukës dhe Lezhë, me qendër ne Shkodër),
     c. QMCQ ( Për qarqet Elbasan, Berat dhe Korçë me qendër në Korçë),
     d. QMCQ ( Për qarqet Fier, Vlorë, dhe Gjirokastër me qendër në Fier).

 

Organigrama e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile