Solidariteti

Solidar nË fatkeqËsI!

NË ndihmË tË njerËzve nË nevojË.

IBAN: AL57 2121 1009 0000 0000 0166 9668

SWIFT Code: CDISALTRXXX

TITULLARI I LLOGARISË: LLOGARIA SOLIDARITETIT
Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile