Bllokim nga dëbora

Çfarë duhet të bëjmë para bllokimit nga dëbora:

• Të sigurojmë ushqimin për familjen dhe kafshët shtëpiake të paktën për dy javë.
• Të sigurojmë nga ngrirja rrjetin e tubacioneve të ujit të pijshëm.
• Të sigurojmë mjetet e ngrohjes për të gjithë periudhën e dimrit.
• Të pastrojmë vazhdimisht çatitë e banesave nga shtresat e dëborës.
• Të sigurojmë veshje të trasha për fëmijët dhe të moshuarit.
• Të kemi një paketë të ndihmës së shpejtë për çdo rast emergjent.
• Të sigurojmë një aparat telefoni celular dhe një bateri për atë.
• Të kemi numrat e shërbimeve emergjente një nga telefonat e linjave celulare.
• Të sigurojmë një mjet ndriçimi me bateri, të pavarur nga rrjeti elektrik.

Çfarë duhet të bëjmë gjatë bllokimit nga dëbora:

• Të sigurojmë vazhdimisht ngrohje të banesës.
• Të sigurojmë ndriçim të pandërprerë në dhomën ku kemi të moshuar, fëmijë apo persona të sëmurë.
• Të vendosim kontakte me të afërmit dhe t’i ndihmoni në rast fatkeqësie.
• Të mbajmë të hapur rrugën në oborret brenda shtëpisë.
• Të kontrollojmë vazhdimisht kafshët shtëpiake dhe të sigurojmë ngrohjen për ambientet e tyre.
• Të jemi të informuar në çdo kohë për situatën dhe veprimet e ekipit të menaxhimit të emergjencës në bashkinë tonë.
• Të ndihmojmë ekipet e emergjencës kur kjo gjë të kërkohet nga drejtuesit e tyre dhe njësitë vendore.

Çfarë duhet të bëjmë pas bllokimit nga dëbora:

• Të pastrojmë çatitë e banesave nga dëbora.
• Të sigurojmë të afërmit nga rrëshqitja në dëborë.
• Të ndihmojmë në hapjen e rrugëve këmbësore dhe automobilistike.
• Të punojmë së bashku me komunitetin për të ndihmuar ekipet e emergjencës.
• Të krijojmë kushte për strehimin e ekipeve të emergjencës, kur kjo gjë kërkohet nga drejtuesit e tyre dhe të njësisë vendore.
• Të informojmë ekipet e emergjencës për familjet që kanë probleme në territorin e lagjes sonë.
• Të ndihmojmë të sëmurët dhe personat me aftësi të kufizuara.
• Të mos pengojmë veprimet e forcave të emergjencës në realizimin e objektivave të tyre për dhënien e ndihmës për komunitetin.