Konferenca përfundimtare e SHELTER – në Qendrën Rajonale të UNESCO-s për Shkencën dhe Kulturën në Evropë në Venecia, Itali.

Konferenca përfundimtare e SHELTER – në Qendrën Rajonale të UNESCO-s për Shkencën dhe Kulturën në Evropë në Venecia, Itali, Palazzo Zorzi.

Projekti u zhvillua në 5 laboratorë të hapur që punuan në mënyrë të harmonizuar dhe konstante mbi sfidat kryesore klimatike dhe mjedisore në Evropë dhe lloje të ndryshme të trashëgimisë, me fokus në:

Rritjen e mbledhjes së informacionit / #DataCollection

Krijimin e një kulture të qëndrueshmërisë / #RESILIENCE

Lidhja gjithnjë e më të ngushtë ⛓️ midis 🤝 Mbrojtjes së Trashigimisë Kulturore #UNESCO🏛️, Ndryshimeve Klimatike #ClimateChange🌏, Zvoglimit të Riskut nga Fatkeqësitë #DRR📊⚠️ dhe Mbrojtjes Civile #CivilProtection📣🚧

Pjesë e takimit ishin përfaqësues nga UNESCO, UNDRR-SendaiFramework, Universiteti i Bolognës, Mbrojtja Civile Italiane, Mbrojtja Civile e Kroacisë, Serbisë, Malit të Zi, etj., dhe nga Shqipëria përfaqësues nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore.

#mbrojtjacivile#AKMC#UCPM#EU#civilprotection

Lajme të tjera