Takim me konsulentin ndërkombëtar për cështjet e UCPM, në kuadër të anëtarësimit të Shqipërisë në Mekanizmin e Mbrojtjes Civile Europiane.

Në kuadër të antarësimit të Shqipërisë në 🇪🇺Mekanizmin e Mbrojtjes Civile Europiane, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Z. Haki Çako, zhvilloi një takim me konsulentin ndërkombëtar për çështjet e UCPM🇪🇺, Z. Agostini Goretti.

Konsulenca e Z. Goretti bën pjesë në mbështetjen e vazhdueshme të projektet RESEAL dhe UNDP për forcimin e Sistemit të #MC në Shqipëri, duke sjellë përvojat dhe praktikat më të mira evropiane🇪🇺 në fushën e mbrojtjes civile.

#mbrojtjacivile#AKMC#UCPM#EU#civilprotection#UNDP

Lajme të tjera