“Së bashku, të përkushtuar për të ndërtuar mekanizma të fuqishëm të gatishmërisë dhe reagimit për të siguruar mirëqënien e qytetarëve tanë”, Moto e takimit të 47-të të Komitetit të Mbrojtjes Civile.

“Së bashku, të përkushtuar për të ndërtuar mekanizma të fuqishëm të gatishmërisë dhe reagimit për të siguruar mirëqënien e qytetarëve tanë”

Moto e takimit të 47-të të Komitetit të Mbrojtjes Civile 🇪🇺, që po zhvillohet në Bruksel – Belgjikë, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të 27 shteteve anëtare të #UCPM – Mekanizmi Evropian i Mbrojtjes Civile🇪🇺.

Fokusi ☑️

– Arritjet dhe iniciativat të UCPM, në implementimin e projekteve të ndryshme si dhe në mbështejen humanitare në situatat e ndryshme emergjente në Ukraine, Turqi, Siri, etj.

– Forcimi e kapacitateve reaguese dhe parandaluese nga shtetet e UCPM🇪🇺, (si rritja e kapaciteteve RescEu👨🏼‍🚒 dhe Sistemi Paralajmërimit të hershëm) 📢

– Bashkëpunimi ndërkombëtar 🤝

– Zvogëlimi Riskut ⬇️

– Ndryshimet klimatike🌎

– Resiliece & Mitigation ☔🌊🔥🌨️🌈

#mbrojtjacivile#AKMC#UCPM#EU#civilprotection#MOD

Lajme të tjera