Organizata e Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDP) organizoi një Konferencë të Nivelit të Lartë “Earthquake Preparedness and Urban Resilience” në Shkup.

🇺🇳Organizata e Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDP) organizoi një Konferencë të Nivelit të Lartë “Earthquake Preparedness and Urban Resilience” në Shkup, 🇲🇰 Maqedoni e Veriut.

Qëllimi i kësaj konference ishte nxitja e veprimeve dhe propozimeve të politikave për të rritur qëndrueshmërinë e qyteteve në të gjithë botën.

Në panelin e kësaj konference Shqipëria 🇦🇱u përfaqësua nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, Drejtori i i Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Projekte Z. Klajdi Nikolla.

#mbrojtjacivile#AKMC#UCPM#EU#civilprotection#UNDP#NorthMacedonia

Lajme të tjera