Takim me Swiss Cooperation Office në Shqipëri, ku u diskutua për sfidat që paraqet risku sizmik dhe rëndësinë e ndërtimeve të sigurta për tu përballuar me këto rreziqe.

Gjatë takimit të Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Z. Haki Çako, me Swiss Cooperation Office in Albania – Development dhe ekspertët e riskut sizmik, ku në kuadër të bashkëpunimit u diskutua për sfidat që paraqet risku sizmik dhe rëndësinë e ndërtimeve të sigurta për t’u përballur me këto rreziqe.

Në fokus ishin praktikat e përdorura në Zvicër për të ndërtuar struktura rezistente ndaj tërmeteve dhe për të idendtifikuar ekspozimin nga riskut sizmik.

Gjithashtu bazuar në dokumentin zyrtare të zvogëlimit të riskut, mund ti ofrohet qytetarëve informacion dhe udhëzime të qarta për të siguruar ndërtime të qëndrueshme me synim minimizimin e pasojave në rast tërmeti.

#mbrojtjacivile#AKMC#UCPM#EU#civilprotection#switzerland

Lajme të tjera