Workshopi “Ndarja e përvojave mbi Strategjitë dhe Planet e Zvogëlimit të Riskut nga Fatkeqësitë dhe Making Cities Resilient 2030 (MCR2030)”

Në Antalya, Turqi, gjatë workshopit “Ndarja e përvojave mbi Strategjitë dhe Planet e Zvogëlimit të Riskut nga Fatkeqësitë dhe Making Cities Resilient 2030 (MCR2030)”

U prezantuan përvojat e vendeve anëtare të DPPI SEE në lidhje me strategjitë dhe planet lokale të DRR dhe gjithashtu fushat e mundshme të bashkëpunimit.

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile u përfaqësua nga Znj. Adisa Bala, Drejtor i Zvogëlimit të Riskut, Fatkeqësive dhe Parandalimit dhe Znj. Jonida Kalani, Specialiste në Drejtorinë e Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Projekteve.

Lajme të tjera