Workshopi me temë “Procedurat mbi ofrimin dhe marrjen e ndihmës së huaj në rastet e fatkeqësive, Host National Support – HNS”.

Beograd, Serbi.

Workshopi me temë “Procedurat mbi ofrimin dhe marrjen e ndihmës së huaj në rastet e fatkeqësive, Host National Support – HNS”.

Vendet anëtare të DPPI SEE shkëmbyen eksperiencat dhe praktikat më të mira për procedurat e dhënies dhe marrjes së ndihmës së huaj për fatkeqësitë, me qëllim harmonizimin e tyre me modalitetet dhe procedurat standarde ndërkombëtare.

Disaster Preparedness and Prevention Initiative in SEE

#AKMC#EU#UCPM#DPPISEE#HNS

Lajme të tjera