WorkShopi informues mbi përdorimin e Droneve.

Ekspertët Z. Filip Biočić dhe Z. Adrian Haxhiaj shpjeguan me shembuj konkret mbi mundësitë teknike dhe karakteristikat e përdorimit të droneve, si mjete moderne për rritjen e efikasitetit në fushën e Mbrojtjes Civile dhe jo vetëm.

Të pranishëm ishin Z. Haki Çako, Drejtor i Përgjithshëm I Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Z. Maksim Ethemaj, Drejtor i Autoritetit të Aviacionit Civil, si dhe përfaqësues nga Ministria e Brendshme, Asig, MNZSh, Policia e Shtetit, Agjencia për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore, etj.

Lajme të tjera