Workshopi i parë i Mekanizmit Europian të Mbrojtjes Civile.

Workshopi i parë i Mekanizmit Europian të Mbrojtjes Civile, ku tashmë Shqipëria me ligjin nr. 7, datë 02.02.2023 është pjesë e ekipit Europian të Mbrojtjes Civile.

Ekspertët nga Brukseli në Tiranë dhe ekspertët nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile zhvilluan takimin dyditor, me pjesëmarrjen e strukturave operacionale, Ministrive të linjës, 12 Prefekturave, partnerëve të huaj si UNDP, AICS, USAID, Delegacioni Europian dhe Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, Institutit të Gjeoshkencës, Agjencisë të Menaxhimit të Burimeve Ujore, Agjencisë Kombëtare të Pyjeve dhe agjencive të tjera, që kanë rolin e tyre në Mbrojtjen Civile.

EU Civil Protection & Humanitarian Aid

European Union in Albania

UNDP AlbaniaAICS TiranaUSAID/Albania

Autoriteti Shtetëror Për Informacionin GjeohapësinorInstituti i GjeoshkencaveAgjencia e Menaxhimit te Burimeve UjoreAKP Agjencia Kombëtare e Pyjeve

#mbrojtjacivile#AKMC#MOD#EU#UCPM#civilprotection#EU2023SE#UNDP#AKP#AMBU#ASIG#IGJEO

Lajme të tjera