Workshop për shuarjen e zjarrit nga ajri.

Sarajevë, Bosnjë- Hercegovinë.

Workshopi për shuarjen e zjarrit🔥 nga ajri 🚁gjatë së cilit u shkëmbyen eksperiencat nga homologët në vendet e rajonit, me synim forcim e ndërveprimit dhe bashkëpunimit rajonal.

Shuarja e zjarrit nga ajri 🛩️🔥është një mjet efektiv por gjithashtu shumë i shtrenjtë, ku kërkohet forcimi kapaciteteve logjistike por njëkohësisht edhe rritja e forcimi i burimeve njerëzore në të gjitha strukturat përgjegjëse pjesë të Sistemit të Mbrojtjes Civile, si dhe forcimi i bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar sic është për shembull rasti efektiv i Mekanizmit Europian të Mbrojtjes Civile 🇪🇺

Ky aktivitet financohet nga shtetet pjesëmarrëse në marrëveshjen e DPPI SEE(Disater Preparedeness and Prevention Initiative SEE) dhe organizohet nga sekretariati i DPPI SEE në bashkëpunim me Ministrinë e Sigurisë të Bosnjës dhe Hercegovinës.

Disaster Preparedness and Prevention Initiative in SEE

Autoriteti i Aviacionit Civil – AAC

#AKMC#UCPM#EU#civilprotection#MOD#DPPISEE

Lajme të tjera