Vizita në terren me grupet e interesit dhe struktura të rëndësisë së veçantë të infrastrukturës kritike

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, me përfaqësuesit e UNDP-së dhe ekspertin kombëtar dhe ndërkombëtar gjatë proçesit të Vlerësimit të Riskut Teknologjik, zhvilluan vizitat në terren me grupet e interesit dhe struktura të rëndësisë së veçantë të infrastrukturës kritike:

– Impjantin dhe Liqenin (Digën) e Bovillës, takimi me njësinë drejtuese dhe infrastrukturën e objekteve.

– Vizitë në depozita të gazit të lëngshëm – GLN në Portin “Porto Romano”.

– Vizitë në Albchrome Holding, miniera Bulqizë.

– Miniera e Ferrokromit në Klos.

#Sweden #Portugal #UNDP #EFDRR #DRA #DRR #BE

Lajme të tjera