Vizita në stacionet zjarrfikse bashkitë e vendit.

Në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi dhe O.D.C (Office of Defence Cooperation), do të vizitohen disa nga stacionet zjarrëfikse nëpër bashkitë e vendit, me qëllim evidentimin e nevojave për trajnim dhe për rritjen e kapaciteteve të strukturave Operacionale të sistemit të Mbrojtjes Civile, me fokus strukturat e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi.

Drejtoria e Trajnimit Zjarrfikes & Mbeshtetja Logjistike

#AKMC#ODC#MZSH

Lajme të tjera