Ushtrim rajonal ndërinstitucional

“Mbështetja e vendit pritës dhe kalimi kufitar”

Shkup, Maqedoni e Veriut

Në 1-2 Nëntor 2022 u zhvillua ushtrimi rajonal për mënyrën sesi pritet një vend i cili ndihmon gjatë fatkeqësive natyrore dhe shkëmbimin e eksperiencave mbi rastet e ndihmës nga vendet e tjera.

IPA Floods and Fires

#AKMC#UCPM#EU#civilprotection#IPAFF

Lajme të tjera