Trajnimi per Team Leader IPA FF

Në Nova Gorica, Slloveni po zhvillohet trajnimi për drejtuesit e ekipeve të zjarreve në pyje, i organizuar nga Administrata Sllovene për Mbrojtjen Civile dhe Ndihmën nga Fatkeqësitë, i cili përfshin në 4 ditë leksione, ushtrime dhe aktivitete të ndryshme.

#AKMC#EU#IPAFF#MZSH#GFFF

Lajme të tjera