Trajnimi Kombëtar mbi “Vlerësimin e Dëmeve dhe Humbjeve nga Katastrofat në Bujqësi dhe Monitorimi i Treguesve të Humbjeve në Bujqësi”

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) dhe Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë të Kombeve të Bashkuara (FAO), organizuan Trajnimin Kombëtar mbi “Vlerësimin e Dëmeve dhe Humbjeve nga Katastrofat në Bujqësi dhe Monitorimi i Treguesve të Humbjeve në Bujqësi” të Kornizës Sendai dhe Axhendës së SDG/OZHQ

Pjesëmarrës në takim ishin z.Arben Kipi dhe z.Joe Alpuerto nga FAO, znj Valbona Zylyftari, Prefekti Qarkut Berat, z. Klajdi Nikolla, Drejtor i Bashkëpunimit Ndërkombëtare në AKMC, përfaqësues nga Drejtori të ndryshme në AKMC, përfaqësues nga Ministria Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Brendshme, Instituti i Statistikave, Prefektura Tiranë dhe përfaqësues të tjerë në nivel vendore.

Lajme të tjera