Trajnimi final rajonal “Hartat e riskut nga zjarri”

– Nevsehir, Turqi –

Trajnimi final rajonal ???????????????????????????????????????????????????????????????? “Hartat e riskut nga zjarri”

Financuar nga #BE, IPA-FF (FIRES & FLOODS), me qëllim paraqitjen e draftit fillestar të udhëzimit teknik për hartëzimin e riskut nga zjarri në pyje; Si të prodhohen hartat e riskut duke përdorur teknologjinë bashkohore për të krijuar hartat të zjarrit në pyje.

#AKMC#AKP#IPAFF#Albania#Kosovo#NorthMacedonia#Turkey#Kosovo#BIH#Montenegro#Italy#Serbia

Lajme të tjera