Telekamera Sensoriale e teknologjise “IQ Firewatch”

#BE#IPA-CBC #UCPM

Gjatë vizitës në terren, në mbështetje të stafit gjerman për identifikimin e zonës për vendosjen e telekamerës Sensoriale së teknologjisë së fundit për detektimin e zjarreve.

Gjenerata e teknologjise “IQ Firewatch” vjen si risi në vendin tonë dhe do të përdoret për identifikimin e zjarreve në momentet fillestare duke bërë të mundur veprimin e menjëhershëm.

Kjo iniciativë financohet nga Bashkimi Europian, përmes projektit “To be Ready”

#BE#IPA CBC 🇮🇹Italia- 🇦🇱Albania- 🇲🇪Montenegro

#AKMC#EU#MZSH#AKZM#PMNZSH

Lajme të tjera