Takimi rajonal i vendeve anëtare të DPPI SEE

Dubrovnik, Kroaci. 25-27 Tetor.

Takimi rajonal nr.44 i vendeve anëtare të DPPI SEE – Paneli i Diskutimit të Nivelit të Lartë & Workshopi mbi Investimin në Reduktimin e Riskut të Fatkeqësive në Evropën Juglindore.

Fokus i aktivitetit: Zvogëlimi i impaktit financiar nga fatkeqësitë natyrore, hapat e deritanishme të DPPI dhe planifikimi i hapave të mëtejshëm.

#AKMC#DPPISEE#UCPM#EU#CIVILPROTECTION

Lajme të tjera