Takimi përmbyllës të Grupit Ndërinstitucional të punës, në nivel Politik.

Gjatë takimit përmbyllës të Grupit Ndërinstitucional të punës, në nivel Politik për hartimin e dokumentave kombëtarë strategjikë dhe planifikues të Zvogëlimit të Riskut nga Fatkeqësitë në Shqipëri, konkretisht “Vlerësimit të Riskut në nivel qendror, Strategjisë Kombëtare të Zvogëlimit të Riskut nga Fatkeqësitë dhe Plani i Veprimit”.

Aktiviteti u suportua nga projekti RESEAL

(Resilience Strengthening in Albania), i zbatuar nga UNDP dhe financuar nga qeveria Suedeze dhe Portugeze.

#Swiden #Portugal #UNDP #EFDRR #DRA #DRR #BE #AICS #GIZ

Lajme të tjera