Takimi konsultativ me ekspertët francez për Mbrojtjen Civile

Në kuadër të bashkëpunimit me Drejtorinë e Përgjithshme të Mbrojtjes Civile dhe Menaxhimit të Krizave Franceze, në ambientet e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile u zhvillua takimi konsultativ me ekspertët francez për Mbrojtjen Civile, të cilët gjatë kësaj jave, nën koordinimin e stafit të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, do të zhvillojnë disa takime me disa nga strukturat e Mbrojtjes Civile në Shqipëri, me synim identifikimin e nevojave dhe mbështetjen efikase për forcimin e kapaciteteve njerëzore dhe logjistike të Sistemit të #MC.

#FRANCE#AKMC#UCPM

Lajme të tjera