Takimi i parë për 2023 i shteteve anëtare të Mekanizmit Europian të Mbrojtjes Civile.

Në datat 17 – 18 Janar 2023 u zhvillua në Arlandë të Suedisë seminari i Presidencës Suedeze

me temë “Forcimi i qëndrueshmërisë së shoqërisë: të veprojmë së bashku për të përballuar

krizat e të ardhmes”. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile në këtë aktivitet u përfaqësua

nga Drejtori i Përgjithshëm, z. Haki Çako dhe Drejtori i Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe

Projekteve z. Klajdi Nikolla.

Z. Haki Çako mbajti fjalën përshëndetëse në takim, ku uroi Suedinë për Marrjen e

Presidencës së Unionit dhe shprehu vullnetin e mirë të Shqipërisë për të qenë një vend anëtar

i denjë i Mekanizmit Evropian të Mbrojtjes Civile. Tematikat kryesore që u diskutuan në

seminar janë si më poshtë:

– Forcimi i rezistencës, qëndrueshmërisë të shoqërisë ndaj fatkeqësive dhe ndërmarrja e

veprimeve konkrete të Unionit për këtë çështje.

– Rëndësia e sektorit privat mbi ndërgjegjësimin dhe gatishmërinë e popullsisë në kohë

krizash, ngritja e një platforme të veçantë për komunikimin me sektorin privat.

– Organizimi i aktiviteteve dhe workshopeve me vendet e Unionit me qëllim forcimin e

kapaciteteve njerëzore dhe materiale.

– Rëndësia e shtuar e ndryshimeve klimatike dhe masave konkrete që duhen ndërmarrë për

parandalimin e fatkeqësive si pasojë e tyre.

– Përcaktimi me akte të veçanta ligjore i fushatave ndërgjegjësuese për Mbrojtjen Civile.- Rëndësia e Sigurisë Kibernetike dhe organizimi i fushatave ndërgjegjësuese mbi këtë temë.

Lajme të tjera