Takimi i parë në kuadër të përgatitjes së dokumentave për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë në nivel vendor.

U zhvillua takimi i parë në kuadër të përgatitjes së dokumentave për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë në nivel vendor , në 6 bashkitë e Qarkut Fier (Bashkia Fier, Divjakë, Lushnjë, Mallakastër, Patos dhe Roskovec) pjesë përfituese të këtij projekti pilot , me mbështetjen e UNDP dhe partnerëve ndërkombëtar në koordinim dhe bashkëpunim me Institucionin e Prefektit të Qarkut Fier.

#Sweden #Portugal #UNDP #DRR #DRA #DRR #BE #UCPM

Lajme të tjera