Takim me Bankën Botërore, në kuadër të Disaster Risk Financing.

Sot u zhvillua takimi me Bankën Botërore, në kuadër të Disaster Risk Financing, me qëllim adresimin e problematikave financiare të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore.

#AKMC#WorldBank#EU#UCPM

Lajme të tjera