Takim konsultativ midis përfaqësuesve të JICA dhe ekspertit Japonez të pyjeve Z.Hiroishi Nakata

Takim konsultativ midis përfaqësuesve të JICA dhe ekspertit Japonez të pyjeve Z.Hiroishi Nakata me Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Z. Haki Çako.

Fokus ishte bashkëpunimi në kuadër të D.R.R (Disaster Risk Reduction) nëpërmjet projektit për forcimin e sistemit të alarmit dhe parandalimit të hershëm për zjarreve në pyje si dhe masat mbrojtëse pa impakt në mjedis.

Projekti JICA ka si focal-point dhe partner #AKMC dhe parashikon të startoj në të ardhmen e afërt.

#AKMC#JICA#EWS

Lajme të tjera