Takim AKMC- CIMIC

U zhvillua takimi i Z. Haki Çako, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile me përfaqësues nga Bashkëpunimi Civilo- Ushtarak Amerikan, me qëllim rritjen bashkëpunimit në fushën e Mbrojtjes Civile.

#USA #USAID #AKMC #EU #UCPM

Lajme të tjera