SWEDEN “Technical Experts Course 18.9”

Revinge, SCANIA region, SWEDEN “Technical Experts Course 18.9”, trajnim i financuar nga Mbrojtja Civile e BE, i cili konsiston në stërvitje “TTX”, CPX” dhe FSX.

Ky kurs çertifikon pjesëmarrësit për të marrë pjesë në misione të Mekanizmit Mbrojtjes të Civile të BE (UCPM).

Synimi i misioneve: Mbledhja e informacionit, përpunimi, vlerësimi, përcaktimi i prioriteteve në vendin e prekur nga fatkeqësia, përgatitja e raporteve për ERCC dhe përpjekja për të qëndruar në nivelin strategjik të zgjidhjes së problemeve.

#AKMC #Eu #SWEDEN #MSB

Lajme të tjera