Samiti CBRN – Chemical, Biological, Radiological and Nuclear – 2022 – Sofia, Bullgari

Fokusi, aftësitë CBRN-së në rajon, zonat me risk të lartë, sfidat e reagimit dhe mësimet e nxjerra.

*Reagimi ndaj pandemisë dhe fatkeqësive te tjera natyrore, rimëkëmbja dhe kundërmasat ndaj shpërthimeve biologjike.

Drejtor i Përgjithshëm e AKMC- së, Z. Haki Çako, gjatë fjalës së tij, theksoj rëndësinë e rritjes së kapaciteteve në fushën e CBRN-së në Shqipëri, forcimi bashkëpunimit ndërkufitar dhe ndërkombëtar duke theksuar partneritetin me Shtetet e Bashkuara U.S.A. kyç dhe i padiskutueshëm.

Lajme të tjera