Pritja e delegacionit të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim nga Maqedonia e Veriut në ambientet e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile.

Gjatë pritjes së delegacionit të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim nga Maqedonia e Veriut në ambientet e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Ky takim dhe takime të tjera bilaterale do të shërbejnë për forcimin e bashkëpunimit midis dy Institucioneve dhe strukturave operacionale me synim forcimin final të kapaciteteve në fushën e mbrojtjes civile, nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencave në fushën e edukimit, trajnimit, stërvitjeve dhe ndërhyrjeve operacionale në rastet e zjarreve ose emergjencave të tjera ndërkufitare si dhe ndjekjen e programeve ndërkombëtare që kontribuojnë në forcimin e kapaciteteve të #MC.

Lajme të tjera