Plani Kombëtar i Emergjencave Civile

Plani Kombëtar i Emergjencave Civile

Gjatë takimit të tretë të grupit teknik ndërinstitucional për të diskutuar mbi progresin e bërë, gjatë së cilit u shqyrtuan komentet e të gjithë institucioneve pjesëmarrës në këtë proçes.

Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile Z. Haki Çako falenderoi pjesëmarrësit dhe theksoi se të gjithë duhet të punojnë bashkë për të identifikuar çdo boshllëk dhe të bashkëpunojë për t’i zgjidhur.

Ky aktivitet u suportua nga projekti RESEAL UNDP Albania

(Resilience Strengthening in Albania),

#AKMC#mbrojtjacivile#Sweden#Portugal#UNDP#EFDRR#DRA#DRR#BE#EU2023SE

Lajme të tjera