Përfundoi me sukses trajnimi “Teknikat operacionale të fikjes së zjarreve.

Përfundoi me sukses trajnimi “Teknikat operacionale të fikjes së zjarreve” nën asistencën e ekspertëve të Programit Operacional të Zjarrit të Shërbimit Pyjor pranë Departamentit të Bujqësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, US. Service FOREST FIRE.

Gjatë këtij trajnimi personeli i MZSH-s dhe FA- s, që angazhohet në operacionet e fikjes së zjarreve, u njohën me metoda dhe teknika për menaxhimin e zjarreve në pyje.

USAID/Albania

Drejtoria e Trajnimit Zjarrfikes & Mbeshtetja Logjistike

Forcat e Armatosura të Shqipërisë

U.S. Forest Service

CAL FIRE

#AKMC#MZSH#MOD#USA#USAID

Lajme të tjera