Në kuadër të Samitit Open Balkans, “Plani operacional në fushën e Mbrojtjes Civile”

Në kuadër të Samitit Open Balkans, gjatë ditës së sotme, në Beograd u nënshkrua “Plani operacional në fushën e Mbrojtjes Civile” midis ????????Shqipërisë (Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile)- ????????Serbisë (Departamenti Menaxhimit të Emergjencave)- ????????Maqedonisë së Veriut (Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim).

#AKMC#NACP#Civilprotection#OpenBalkans#Serbia#NorthMacedonia

Lajme të tjera