Në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit dhe O.D.C (Office of Defence Cooperation) janë vizituar disa nga stacionet zjarrëfikse nëpër bashkitë e vendit.

Bashkë me O.D.C (Office of Defense Cooperation). 🇺🇲🇦🇱👨‍🚒🚒

Në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit dhe O.D.C (Office of Defence Cooperation), janë vizituar disa nga stacionet zjarrëfikse nëpër bashkitë e vendit, me qëllim evidentimin e nevojave për trajnim dhe për rritjen e kapaciteteve të strukturave Operacionale të sistemit të Mbrojtjes Civile, me fokus strukturat e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi.

Jemi të lumtur që mbështetja e Ambasadës Amerikane dhe O.D.C është konkretizuar me financimin e disa projekteve të bashkive të vizituara.

Falenderojmë ekipin që nisi këtë rrugëtim dhe mirëpresim për të vijuar punën ekipin tjetër nga O.D.C

USAID/Albania

#AKMC#ODC#MZSH

Lajme të tjera