Monitorim i situatës në zonat me risk në Shkodër

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile #AKMC vazhdon monitorimin e situatës, të gjitha Strukturat e Mbrojtjes Civile #MC në nivel qëndror dhe vendor janë në gatishmëri.

Drejtori i Përgjithshëm i #AKMC Z. Haki Çako dhe Prefekti Qarkut Shkodër, Znj. Majlinda Angoni janë duke ndjekur situatën në terren në zonat me risk.

Prefekti i Qarkut Shkodër

#AKMC#mbrojtjacivile#EU#UCPM#MOD

Lajme të tjera