Mbledhja e dytë e Komitetit Drejtues të projektit IPA Floods & Fire

Mbledhja e dytë e Komitetit Drejtues të projektit IPA Floods & Fire u zhvillua në ambientet e Mbrojtjes Civile Italiane, ku drejtuesi i Mbrojtjes Civile italiane theksoi se projekte të tilla shërbejnë për krijimin e një rrjeti ekspertësh, ndahen praktikat më të mira për menaxhimin e fatkeqësive.

DG ECHO uroi Shqipërinë dhe Bosnjë Hercegovinën për pjesëmarrjen në Mekanizmin Eu të Mbrojtjes Civile, një hap para drejt parandalimit, përgatitjes dhe përgjigjes ndaj fatkeqësive.

Gjithashtu u zhvillua workshopi rajonal për

“Command Post Exercise on Integration of Early Warnings in Emergency Response Planning”, i organizuar nga ekspertët e përmbytjeve të Fondacionit CIMA dhe Mbrojtjes Civile Italiane.

#AKMC#mbrojtjacivile#EU#UCPM#UCPM#earlywarning

Lajme të tjera