Mbështetja e Vendit Pritës dhe Kalimi Kufirit

“Mbështetja e Vendit Pritës dhe Kalimi Kufirit” #HNS Seminari rajonal ndërinstitucional në Budva, Mal të Zi.Workshopi u organizua në kuadër të Programit Mbështetja e BE-së për Parandalimin e Përmbytjeve dhe Menaxhimin e Rrezikut nga Zjarret në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi (IPA-FF, www.ipaff.eu).

Lajme të tjera