Mbështetja e #USAID

Mbështetja e #USAID në këtë periudhë kulminate me zjarret në territoret shqiptare ka qenë tepër me vlerë, jo vetem për eksperiencën dhe ekspertizën që ata kanë ndarë me ekspertët shqiptarë, por edhe për përditësimin e situatës së zjarreve në format hartografik, si edhe për pajisjen e ekipeve me radio, të cilat po lehtësojnë në ndërlidhje dhe komunikim, sidomos për stafin që po koordinon operacionin ajër-tokë dhe të cilat permirësojnë efektivitetin e luftës ndaj zajrrit nga ajri.

#Falenderime dhe #mirënjohje për ekipin e #USAID dhe mbështetjen e #SHBA.

************************************************

The #USAID support has been invaluable in this culminating period with wildfires in Albanian, not only for the experience and expertise the USAID team has shared with Albanian experts but also for the fires situation update through cartographic formats, as well as for radio equipment supply to teams who are facilitating liaison and communication while coordinating air-to-ground operations and improving the effectiveness of aerial firefighting.

#Thank You! #Appreciation goes beyond words for the #USAID team and #USA support.

USAID – US Agency for International Development

Lajme të tjera