Konferenca e parë të Planifikimit të DPPI FLEX 2023 në Sarajevë, Bosnjë Hercegovinë.

Konferenca e parë të Planifikimit të DPPI FLEX 2023 në Sarajevë, Bosnjë Hercegovinë.

Mikpritur nga Ministria e Sigurisë së Bosnjë dhe Hercegovinës – Sektori për Shpëtim dhe Mbrojtje, 57 pjesëmarrës kontribuan në identifikimin e objektivave të stërvitjes, hartimin e stërvitjes dhe nevojat për trajnim. Gjithashtu kishte dhe përfaqësues nga Sphere, Global Logistics Cluster, IEDO dhe DHL me qëllim ndërtimin e strukturës së ushtrimeve.

#AKMC#mbrojtjacivile#civilprotection#MOD#UCPM#DPPI#dppisee#EU2023SE

Lajme të tjera