Forumi i Ekspertëve Teknik për Ndjekjen e Ngjarjeve të Rrezikshme dhe Humbjeve dhe Dëmtimeve nga Fatkeqësitë.

Bon, Gjermani.

Forumi i Ekspertëve Teknik për Ndjekjen e Ngjarjeve të Rrezikshme dhe Humbjeve dhe Dëmtimeve nga Fatkeqësitë.

Në Kampusin e UN-së në Bon u organizua Forumi i Ekspertëve Teknik për Ndjekjen e Ngjarjeve të Rrezikshme dhe Humbjeve dhe Dëmtimeve nga Fatkeqësitë, nga Zyra e OKB-së për Reduktimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë (UNDRR), Programi i OKB-së për Zhvillim (UNDP) dhe Organizata Botërore Meteorologjike (WMO).

Forumi shqyrtoi praktikat e mira dhe boshllëqet në regjistrimin e ngjarjeve të rrezikshme dhe ndikimet e fatkeqësive dhe synoi më tej të forcojë standardet ekzistuese, proceset, ndërveprueshmërinë, analizën dhe transparencën e të dhënave të ndikimit që rrjedhin nga ngjarjet e rrezikshme.

Forumi mblodhi qeveritë kombëtare, duke përfshirë shërbimet kombëtare meteorologjike dhe hidrologjike dhe zyrat kombëtare të menaxhimit të fatkeqësive, organizatat rajonale dhe ndërkombëtare dhe sektorin privat për të kuptuar nevojat dhe aplikimet e të dhënave.

#AKMC#mbrojtjacivile#UCPM#EU#civilprotection

Lajme të tjera