Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, z. Haki Çako zhvilloi një takim me znj. Edina Kozma, Zëvendës Përfaqësuese e UNICEF-it në Shqipëri.

Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, z. Haki Çako zhvilloi një takim me znj. Edina Kozma, Zëvendës Përfaqësuese e UNICEF-it në Shqipëri.

Qëllimi i këtij takimi ishte bashkëpunimi me #UNICEF për nisma apo projekte në fushën e #MC, si dhe kontributi në kuadër të implementimit të komponentit të mbrojtjes së fëmijëve në Strategjinë Kombëtare të Zvogëlimit të Riskut nga Fatkeqësitë.

Lajme të tjera