Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile nënshkroi me Operatorin “Satellogic USA Inc”, kontratën e Shërbimit Satelitor në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë për monitorimin me teknologji të avancuar të territorit të Republikës së Shqipërisë.

Shërbimi satelitor do të shërbejë për monitorimin e territorit të Republikës së Shqipërisë, zhvillimin e kapaciteteve teknike e profesionale të Republikës së Shqipërisë për përdorimin e shërbimit satelitor, përpunimin e Informacionit Gjeohapësinor si dhe ofrimin e produkteve të imazherisë dhe komponentëve të tjerë të saj, konkretisht në fushën e Mbrojtjes Civile për të marrë informacion mbi rrëshqitjet e tokës, lëvizjen e strukturave të rëndësisë së veçantë si: diga, ura, nivelin e ujit në liqene, basene, lumenj, numrin e godinave të shembura, sipërfaqen e zonave të përmbytura, sipërfaqen e zonave të djegura, densitetin e popullsisë, rrugët e bllokuara, sipërfaqet e mbuluara nga bora, trashësia e borës, etj.

#AKMC#MOD#UCPM#EU#Satellogic#USA#MZSH#POLICIASHTETIT#AKP#FA#AKZM

Lajme të tjera