20 vjetori i DPPI (Disaster Preparedness and Preventive Initiative – Nisma për Gadishmërinë dhe Parandalimin ndaj Fatkeqësive)

Në kuadër të 20 vjetorit të DPPI (Disaster Preparedness and Preventive Initiative – Nisma për Gadishmërinë dhe Parandalimin ndaj Fatkeqësive), të Europës Juglindore, ku Shqipëria është pjesë e kësaj iniciative rajonale, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile #AKMC ka kontribuar në këtë mesazh kolektiv, në të mirë të bashkjetesës, bashkëpunimit dhe solidaritetit.

Ky rrjet 20-vjeçar miqësie dhe parteneriteti ka dëshmuar frytet e tij përgjatë këtyre viteve, në përmirësimin dhe adresimin e sfidave në lidhje me uljen apo eliminimin e riskut ndaj fatkeqësive, dhe sigurisht forcimi i bashkëpunimit nëpërmjet veprimeve të përbashkëta për më shumë qëndrueshmëri ndaj vështirësive që shfaqin fatkeqësitë natyrore, do të vazhdojë edhe në vitetet që do të vijnë.

https://drive.google.com/…/1e1ccdnR2g8wq5qoRiLs9fV…/view

Lajme të tjera