Workshopi “Mbështetje për Pushtetin Lokal për t’u përgatitur dhe për të zbutur risqet e shumta”.

MBROJTJA CIVILE & PUSHTETI VENDOR.

Workshopi “Mbështetje për Pushtetin Lokal për t’u përgatitur dhe për të zbutur risqet e shumta”

Workshopi me temë “Emergjencat dhe Mbrojtja Civile” me target grup 61 Bashkitë e vendit, sipas dy moduleve rajonale të përzgjedhura për t’u zhvilluar në Shkodër dhe në Berat, me ekspertizëm e programit TAIEX (Instrumenti i Asistencës Teknike dhe Shkëmbimit të Informacionit të Komisionit Evropian) dhe projektit “Bashkitë për në Evropë” i cili mbështet administratat publike në lidhje me përafrimin dhe zbatimin e legjislacionit të BE-së, si dhe lehtësimin e shkëmbimit të praktikave më të mira të BE-së.

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore

#AKMC#TAEX#civilprotection#mbrojtjacivile#Eu#UCPM

Lajme të tjera