Workshop mbi “Skenarin dhe parashikimet e ndryshimeve klimatike në Mesdhe”.

Athinë, Greqi.

Gjatë workshopit mbi “Skenarin dhe parashikimet e ndryshimeve klimatike në Mesdhe”, në kuadrin e #EFDRR mbi mënyrën sesi konsiderohen dhe trajtohen më mirë parashikimet afatmesme dhe afatgjata të klimës në rajon.

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ishte pjesë e këtij aktiviteti me pjesëmarrjen e Drejtoreshës së Drejtoria e Zvogëlimit të Riskut dhe Fatkeqësive dhe e Parandalimit, Znj. Adisa Bala dhe Drejtorit të Drejtoria e Rehabilitimit, Rimëkëmbjes dhe Kompensimit nga Fatkeqësitë, Z.Emil Konomi.

#AKMC#EU#UCPM#EFDRR

Lajme të tjera