Trajnimi i 25 forcave Operacionale të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin (MZSH) nga bashkitë Berat, Sarandë, Korçë, Selenicë, Këlcyrë, Pogradec dhe Vlorë.

Gjatë trajnimit të 25 forcave Operacionale të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin (MZSH) nga bashkitë Berat, Sarandë, Korçë, Selenicë, Këlcyrë, Pogradec dhe Vlorë.

Trajnime të tilla synojnë shkëmbimin e eksperiencave, rritjen profesionale të stafit të MZSH-së si dhe forcimin bashkëpunimit midis dy vëndeve, nën koordinimin e 3 përfaqësuesve nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile në bashkëpunim me Drejtorinë për Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpëtim pranë Ministrisë së Brendshme.

Ky aktivitet është financuar nga #BE në kuadër të projektit IPA CBC Greqi – Shqipëri,

Fire PREP – “Improved Forest FIRE PREParedness in Greece and Albania”, që po implementohet nga Ministria e Mbrojtjes Civile në Greqi, Akademia Helene e Zjarreve, Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile , me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit si dhe Bashkinë Berat.

Lajme të tjera